Natek Enerji

Entegre

Kalite Politikası

Şirket olarak müşterilerimize ve onların beklentilerine yaklaşımımız:

 • Sektörümüzde uygun fiyat ve kalitede üretim yapmak ve hizmet vermek,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için hata oluşmadan tedbir almak,
 • Kalitenin sürekliliği için çalışanlara kalitenin önemini benimsetmek,
 • Eğitim, sürekli iyileştirme ve verimlilik ile gelişmeyi sağlamak,
 • Tip Onaylı Ürünlerimiz Kanun ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Üreterek müşteri üst düzeyde tutmak
 • Üretim faaliyetlerimiz esnasında çevresel boyutlarımızın yarattığı etkileri düzeltici ve önleyici faaliyetler ile en düşük seviyede tutmak,
 • Öncelikle çalışma birimlerimizden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak,
 • Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak,
 • Atık oluşumunu kaynağında engellemek veya en az seviyede tutarak çevresel kirliliği azaltmak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • Faaliyetlerimizi çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kanun ve mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Natek Enerji üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da; yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.
 • Natek Enerji tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir.
 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir.
 • Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir,
 • Eğitim, Bilgilendirme, Denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin de ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmalarını ister.
 • Tüm Sistemlerde  ( ISO  9001 / 14001 / 45001 / 17025 ) Sürekli iyileştirmeyi sağlamak

 

Natek Enerji, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.

 

10.08.2019

 

Cem Gürpınar

Genel Müdür

Natek Enerji Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş.

Başak Bulvarı Başakşehir Sanayi Sitesi C Blok No:10-12 İkitelli OSB 34490 Başakşehir / İstanbul

T: +90 212 485 8264 - 65
F: +90 212 485 8266