Güvenlik ve Doğalgaz Sayaçları: Riskleri Anlama ve Önleme Stratejileri