Sürdürülebilirlik

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdümüzü her zaman en üst düzeyde tutuyoruz.

Natek Enerji doğalgaz sayacı üreticisi olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini çalışma prensibimizin temelini oluşturacak şekilde benimsemekteyiz.

Çevreye duyarlılık, toplumsal sorumluluk ve kurumsal şeffaflık, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır.

Sürdürülebilirlik stratejimizi oluştururken, doğal kaynakların korunması, karbon ayak izimizi azaltma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş gibi önemli hedefler belirliyoruz.

Bu stratejiyi belirlerken, sektördeki en iyi uygulamaları ve paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alıyoruz.

Operasyonlarımızı sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak yönetiyoruz.

Ürünlerimizin ve süreçlerimizin çevresel etkilerini minimize etmek için sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Atık yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklara yatırım gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

İnovasyon ve sürekli gelişim adına, sektördeki değişimlere ayak uydurmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için sürekli olarak yenilik ve gelişim üzerine odaklanıyoruz.

Teknolojik ilerlemeleri takip ediyor, süreçlerimizi optimize ediyor ve daha verimli bir iş yapma yolu arayışında çalışıyoruz.

Topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, yerel topluluklarla iş birliği içinde olmayı ve onların ihtiyaçlarına çözüm sunmayı amaçlıyoruz.

Eğitim, sağlık ve çevre koruma gibi alanlarda sosyal projelere destek veriyoruz.

Kurumsal yönetim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, şeffaf bir iletişim politikası izliyoruz. Paydaşlarımızla düzenli olarak etkileşim halindeyiz ve onların geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz.

Natek Enerji olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuzla hem çevreye hem de topluma katkı sağlamayı sürdüreceğiz.