Kuantometreler

Kuantometre sayaçlar, türbinmetreler ile aynı çalışıma prensibiyle hareket eden sayaç tipleridir. İki cihazın arasındaki en belirgin fark, türbinmetre sayaçların aksine kuantometre sayaçların iç tesisatta gözlem amacıyla kullanılmasıdır.

Kuantometreler, genellikle iç tesisat ve gaz dağıtım sistemlerinde kullanılan cihazlardır. Bu sayaçlar, gaz akışını gözlemlemek ve doğru veriler elde etmek için tasarlanmıştır. Kuantometrelerin kullanımı, iç tesisattaki gaz akışını izlemek ve kontrol etmek için önemli bir araç olarak öne çıkar. Bu cihazlar, türbinmetrelerle benzer şekilde çalışsa da kuantometrelerin özellikle iç tesisatın performansını değerlendirmek ve gaz akışını görsel olarak takip etmek amacıyla tercih edildiği bilinmektedir. Kuantometrelerin sağladığı veriler, iç tesisattaki gaz kullanımını optimize etmeye yardımcı olur.