Test ve Kalibrasyon Sistemleri

Doğal gaz sayaçları için test ve kalibrasyon ekipmanları, gaz dağıtımı ve tüketiminde doğru ve güvenilir ölçümler sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu sofistike cihazlar, doğal gaz sayaçlarının performansını doğrulamak ve endüstri standartları ile yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için tasarlanmıştır. Kalibrasyon sistemleri, hassas referans sayaçlarla donatılmış olup, çeşitli koşullar altında sayaçları test etmek için kontrollü akış üretirler. Belirlenen akış noktalarında ölçüm sonuçları referans metrelerden ölçülen sonuçlarla karşılaştırılarak sayaç hata eğrisi oluşturulur ve raporlanır.